Charita

Charita

Podstatnou součástí života církve je také pomoc lidem v nouzi.

Účinná a kvalitní pomoc přesahuje možnosti farnosti. Proto byla v olomoucké arcidiecézi obnovena činnost katolické charity, která poskytuje profesionální služby. V naší farnosti působí Charita Valašské Meziříčí, která má některá střediska také přímo v Rožnově. Kromě toho, že řada pracovníků Charity jsou farníci, tak farnost pomáhá Charitě zvláště při Tříkrálové sbírce a Postní almužně.

Tříkrálová sbírka Dobrovolníci z naší farnosti se zapojují do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek podporuje činnost Charity: Výsledky Tříkrálové sbírky 2024

Postní almužna Během postní doby mohou lidé peníze, které ušetří postem, odložit do pokladničky. Tyto dary pro chudé a potřebné pak přinášíme symbolicky na Zelený čtvrtek večer v průvodu s obětními dary. Vybrané peníze jsou pak předány Charitě Valašské Meziříčí na účel pomoci lidem v nouzi. Výsledky postní almužny 2024

Dále se farníci zapojují také do Potravinových sbírek: Jarní sbírka potravin - Charita Valašské Meziříčí

Kromě toho mají charitní charakter také sbírky vyhlašované při bohoslužbách. V únoru "Svatopetrský haléř" na papežský fond pro pomoc lidem v nouzi. Na Bílou sobotu sbírka u Božího hrobu na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. V říjnu "Misijní sbírka" na pomoc křesťanům v zemích třetího světa. Na tento účel jsou zasílány také dary vybrané za balíčky koláčků a zákusků, které připravují dobrovolnice z farnosti a rozdávají po nedělních mších svatých na Misijní neděli. Na podobný účel jsou použity také dary z nedělních agapé. Tradiční je v naší farnosti také podpora křesťanů na Ukrajině vybírána a předávána při návštěvách P. Petra Krenického.

Kromě těchto společně organizovaných forem pomoci řada farníků pomáhá osobně podle svých možností.