Kalendář akcí a událostí farnosti

červenec 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí 13. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + Josefu Štůskovu, celou její rodinu a duše v očistci  

2úterý 13. týdne v mezidobí
3sv. Tomáše, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + rodiče Matušovy, + syna Zdeňka s poděkováním za obdržené milosti a s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu

4sv. Prokopa, opata
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + živou a + rodinu Kantorkovu a duše v očistci

5sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké
 • 08:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:15 - 09:15
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + manželku Anežku Barošovu a rodinu  

6sv. Marie Goretti, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + rodiče a duše v očistci  

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel Proměnění Páně
  • Označení: Vigantice, kostel (Vigantice)

    

714. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za farníky  

 • 08:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:15 - 09:15
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + Ondřeje a Františku Závorkovy, za Karla a Annu Maléřovy, za Alesandru Bártkovu, za Ladislava Klemka a za uzdravení celé rodiny

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + manžela Antonína a + Emilii Krhutovu a celou živou rodinu

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:30
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Tichá adorace

8pondělí 14. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Poděkování za 30 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu  

9sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
10středa 14. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Na vlastní úmysl  

11sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Na vlastní úmysl  

12pátek 14. týdne v mezidobí
13sv. Jindřicha , nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Na úmysl dárce  

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel Proměnění Páně
  • Označení: Vigantice, kostel (Vigantice)

    

1415. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + rodiče, + manžela, dceru, švagra a duše v očistci  

 • 08:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:15 - 09:15
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Na poděkování P.Bohu a P.Marii za všechna přijatá dobrodiní  

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Poděkování za 96 let života s prosbou o boží požehnání pro živou rodinu  

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:30
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Tichá adorace

15sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + rodiče, + bratra, + sourozence rodičů a prarodičů a pomoc a ochranu Matky Boží pro živou rodinu  

16Panny Marie Karmelské
17bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za živou a + rodinu Svačinovu a Štajnerovu, za Anku Laskafeldovu a Boží ochranu pro celou rodinu

18čtvrtek 15. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + Miroslava Basla  

19pátek 15. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu  

20sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + Annu Mužikovu, jejího + manžela a 2 + syny

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel Proměnění Páně
  • Označení: Vigantice, kostel (Vigantice)

    

2116. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + rodiče Chumchalovy a za živou rodinu  

 • 08:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:15 - 09:15
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za farníky  

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Za + bratra Jaroslava, tetu Pavlu a za všechny, kteří je měli rádi a za duše v očistci  

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:30
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Tichá adorace

22sv. Marie Magdalény
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

23sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24sv. Šarbela Machlúfa, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

25sv. Jakuba, apoštola
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

26sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

27sv. Gorazda a druhů
2817. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

 • 08:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:15 - 09:15
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:30
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Anenská pouť. Poutní mše svatá bude začínat v 10:00 ve farním kostele a po ní bude následovat průvod do Muzea. 

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:30
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

  Tichá adorace

29sv. Marty
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)

    

30sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel Všech svatých
  • Označení: Rožnov, farní kostel (Rožnov pod Radhoštěm)