Podpora farnosti

Podpora farnosti

Milí bratři a sestry, vážení přátelé,
prosíme o Vaši finanční podporu naší Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. Farnost prakticky nemá jiný zdroj příjmů než dary. Příjmy z nájmů jsou zanedbatelné, a dotace jsou nepravidelný příjem, který je třeba použít na daný účel a nikoliv na provozní náklady fary, pastoračního centra a kostela. Farnost žije pouze z kostelních sbírek a z darů farníků a dalších dárců. Všem děkujeme.
 
Na prvním místě potřebujeme dary na běžný provoz, obvyklé výdaje a na menší opravy.
 
Přispět můžete zaprvé v hotovosti: V kostele do košíčku při běžné nedělní sbírce, nebo do pokladniček v kostele, nebo v hotovosti faráři, kaplanovi, jáhnovi či kostelníkovi. Pokud chcete potvrzení o přijetí daru (viz níže), tak si to domluvte hned při předání a svůj dar předejte v obálce s lístkem, kde napíšete potřebné údaje: jméno a příjmení, adresu, výši daru a datum. Ideální v tomto případě je předání ve farní kanceláři, kde Vám můžeme vystavit potvrzení ihned, jinak je třeba se ještě domluvit na předání dodatečně vystaveného potvrzení. Pokud potvrzení o daru nepotřebujete nebo chcete dát dar anonymně, tak můžete předat svůj dar jakýmkoliv způsobem.
 
Druhá možnost je poslat dar bankovním převodem na běžný účet farnosti. Číslo našeho účtu: 1763911309/0800 (dary na všechny účely kromě pořízení nových lavic a nového topení). Viz také QR kód níže. Do poznámky můžete napsat vzkaz, podle kterého Vaši platbu identifikujeme, ale není to nutné, většinou je jméno dárce názvem Vašeho účtu nebo Váš dar poznáme podle datumu a částky, kterou nám sdělíte, když budete potřebovat potvrzení.
 
Budete-li potřebovat potvrzení o daru, tak nám dejte vědět, rádi je vystavíme. Nejlépe je poslat e-mail na farní adresu [email protected] s potřebnými údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, výše daru, datum převodu a informace, jestli chcete zaslat potvrzení poštou, e-mailem nebo si je vyzvednete zákristii či kanceláři. Požádat o potvrzení můžete buď hned po odeslání daru nebo ještě lépe v lednu se seznamem všech darů za celý minulý rok, které pak napíšeme dohromady na jedno potvrzení. Potvrzení vystavuje náš pan jáhen Miroslav Frňka.
 
Třetí možnost je přispět prostřednictvím dárcovského terminálu, který je v předsíni farního kostela a umožňuje dary platební kartou nebo chytrým mobilem či hodinkami. Na terminálu můžete vybrat účel daru a výši daru. Potvrzení o daru se Vám vytiskne. Tento způsob darů je anonymní, protože na výpisu darů nevidíme ani celé číslo platební karty, ani údaje o vlastníkovi karty, jen darovanou částku. 
 
Čtvrtá nejlepší možnost je přispívat farnosti pravidelně a nastavit si u své banky pevný měsíční příkaz na zvolenou částku k převodu na farní účet 1763911309/0800. Tento způsob dává farnosti jistotu pravidelného měsíčního příjmu a Vy nemusíte na zasílání darů myslet. Ve svém výpisu z účtu pak vždy uvidíte, že jste částku automaticky poslali. Samozřejmě můžete kdykoliv výši měsíční částky změnit nebo platby zrušit nebo poslat výjimečný dar navíc. Na rozdíl od darů do sbírek, které jsou anonymní, na dary zasílané převodem na účet můžeme pak za celý rok souhrnně vystavit potvrzení o daru církvi pro slevu na dani. Těm, kdo se rozhodli pro pravidelné platby, obzvláště děkujeme.
 
Na druhém místě vybíráme peníze na pořízení nových lavic do kostela Všech svatých a na nové topení do kostela.
Opět můžete přispět buď v hotovosti nebo převodem nebo prostřednictvím platebního terminálu, viz také QR kód níže. Pokud v hotovosti, tak kromě výše uvedeného je třeba ještě připsat nebo při předání říct, že je to dar výslovně na lavice, abychom ho zaúčtovali na tento konkrétní účel. Většinou jednou za měsíc bývá nedělní sbírka právě na nové lavice. Pokud chcete darovat převodem, tak pošlete peníze na transparentní účet farnosti. Číslo: 5205277399/0800 (pouze na nové lavice a nové topení do kostela). Můžete se podívat, kolik už máme na lavice vybráno a jestli Váš dar na účet přišel: Náhled na transparentní účet farnosti Rožnov pod Radhostěm. S potvrzením o daru je to stejné jako v prvním případě.
 
Smlouva na výrobu nových lavic je podepsána, celková cena je 2.822.000,- Kč a termín dodání konec června 2025. První čtvrtina lavic by mohla být hotova už letos na podzim. Na zaplacení všech lavic nám zbývá vybrat už jen asi 398 tisíc korun. Zároveň ale budeme dělat také nové topení v kostele. Protože teplovodní radiátory budou umístěné pod sedáky lavic, tak je třeba realizovat obojí současně. Cenu za topení odhadujeme na jeden milion korun. Prosíme tedy i nadále o dary na lavice a na nové topení, stále nám velká část peněz chybí. Máme ještě řadu dalších investičních plánů ve farnosti, ale lavice a topení mají teď přednost.
 
Potvrzení o daru je užitečné pro ty, kdo platí daň z příjmu
Dar církvi, tedy i farnosti, je možné si odečíst ze základu daně z příjmu. Bohužel se nejedná o odečtení celé částky z daně, ale pouze z daňového základu, ale i to je dobré využít. Nedá se přesně říct, jaká část daru se pak dárci vrátí ve slevě na dani, to pro každého jednotlivě počítá mzdová či daňová účetní a závisí to na dalších okolnostech. Ale zhruba se dá říct, že sleva je kolem 10% z darované částky. Například, když člověk posílá farnosti 1.000,- Kč měsíčně, tedy daruje farnosti za rok 12.000,- Kč, tak má za rok slevu asi 1.200,- Kč na dani z příjmu. Nebo jinými slovy: Když této možnosti daňové slevy využijeme, tak 90% daru dává dárce a 10% daru dává stát. Například daruji farnosti 5.000,- Kč, po zúčtování daně jako bych já daroval 4.500,- Kč a stát k tomu přidal dar 500,- Kč. Potvrzení o daru farnosti je tedy dobré pro ty, kdo platí daň z příjmu, zaměstnance, podnikatele, živnostníky i firmy. Pokud chcete vědět víc, tak Vám to nejlépe vysvětlí Vaše účetní nebo mzdová účetní Vašeho zaměstnavatele. Naopak potvrzení o daru nepotřebují ti, kdo nemají zdanitelné příjmy, například berou pouze důchod.
Konkrétně podmínky slevy na dani definuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) pro fyzické osoby v § 15 odstavec 1  a pro právnické osoby § 20 odstavec 8. Zjednodušeně řečeno se musí jednat o dar na náboženské účely pro registrované církve (což naše farnost splňuje) v částce minimálně 1.000,- Kč u fyzických osob nebo minimálně 2.000,- Kč u právnických osob. Maximální odečitatelná částka je 15% daňového základu u fyzických osob nebo 10% u právnických osob.
Potvrzení předáte tomu, kdo pro Vás dělá zúčtování daně z příjmu, což u většiny zaměstnanců je účetní Vašeho zaměstnavatele. U daru v hotovosti stačí vystavený příjmový doklad. U daru převodem potvrzení farnosti o přijetí daru. Výjimečně někdy u větších částek může účetní firmy vyžadovat darovací smlouvu, ale nemělo by to být nutné. Také by mělo stačit zaslání potvrzení e-mailem. Samozřejmě vystavíme potvrzení tak, jak bude třeba. Například u právnických osob bude nejspíš nutné uvést IČO a místo jména a příjmení se uvádí plný název firmy. S žádostí o vystavení potvrzení o daru se neváhejte obrátit na našeho jáhna.
 
Děkuji všem, kdo podporujete naši farnost svými dary. Vám všem: Pán Bůh zaplať!
P. Pavel Hofírek, farář
 

 

PODPORA CHODU FARNOSTI                                
č. ú. 1763911309/0800

 

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET - NOVÉ LAVICE
č. ú: 000000-5205277399/0800