Celkově vykoledovalo 1600 koledníků v oblasti Charity Valašské Meziříčí v letošním roce 3 348 099 korun. Oblastním charitám zůstává 65% z vybrané částky. Letošní sbírka podpoří např. provoz Centra sociálně – materiální pomoci a finančně a materiálně pomoci lidem v krizové situaci, dofinancování automobilu pro Sociální rehabilitaci Amika, vybudování přístupového a kamerového systému v Domě pokojného stáří nebo výměnu zárubní a dveří v Azylovém domě pro matky s dětmi.

Na svátek Zjevení Páně, lidově Tří králů se podle tradice žehnají domy a svěcenou křídou se na dveře píší písmena K+M+B. Nejsou to však počáteční písmena jmen Třech králů, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat neboli Kristus žehnej tomuto domu. I dnešní koledníci přinášejí tuto zvěst do domácností dárců.

Výsledky obcí v oblasti Charity Valašské Meziříčí:

Výsledky v Rožnově: