Každoroční setkání farníků a přátel farnosti se koná v neděli 9. června 2024 na farní zahradě. Letos si navíc připomínáme 260 let od posvěcení kostela Všech svatých. Od 15 hodin bude připravený program pro děti, občerstvení, v průběhu odpoledne zahrají a zazpívají Rožnovští ogaři.

Programu na farní zahradě bude předcházet koncert na poděkování Aleně Blinkové za vedení chrámového sboru. Koncert začne ve 14 hodin v kostele, vystoupí chrámový sbor, rožnovská schola a hosté ze Stříteže. 

Srdečně zveme na koncert i na setkání.